Chuyển Giao Công Nghệ

Chuyển giao công nghệ là chương trình được tổ chức đều đặng hằng tháng và mỗi khi có công nghệ spa mới cũng như họp mặt hệ thống BICOS tại các tỉnh thành có đại lý có LEADER của BICOS 

 

 

chuyển giao công nghệ cùng với BICOS
Một Buổi Học Về Da Cùng Với BICOS


Một Buổi Học Về Kỹ Thuật Nghề Với BICOS

 


Bích Lê Tại Buổi Đào Tạo Tại Trường Cao Đẳng  Công Nghệ Y Dược Việt Nam

Xem nhiều nhất
Tags