Hệ Thống Đại Lý

Hệ Thống Đại Lý

icon

BICOS có vững mạnh hay không? có phát triển hay không là nhờ vào tất cả các đại lý, chi nhánh, cộng tác viên của BICOS trên toàn quốc.BICOS có vững mạnh hay không? có phát triển hay không là nhờ vào tất cả các đại lý, chi nhánh, cộng tác viên của BICOS trên toàn quốc. BICOS Luôn đầu tư vào con người là quan trọng nhất trong hệ thống BICOS


CHUYÊN MÔN CAO VỀ NGHỀ

Những ưu điểm của nhân sự BICOS

  • 100% nhân sự hệ thống BICOS đều là người trải nghiệm sản phầm và đi đến kinh doanh
  • 90% nhân sự hệ thống BICOS là chủ spa, cũng như chủ doanh nghiệp rải khắp Việt Nam
  • Hệ thống đại lý chi nhánh, cộng tác viên đều được học chuyên môn về sản phẩm, chuyên môn về nghề và được công nhận bởi trường cao đẳng nghê của nhà nước
  • Học hỏi không ngừng nghỉ bằng những buổi đào tạo cũng như chuyển giao công nghệ

học hành không ngừng nghỉ trong BICOS
chuyên môn cao của các chủ spa trong hệ thống BICOS

TÌNH YÊU THƯỜNG VÀ GIÚP ĐỠ NHAU TRONG CUỘC SỐNG
 

  • trong cuộc sống cũng như công việc không có ai là hoàn hảo tất cả được, trong hệ thống BICOS cũng thế mỗi người sẽ tập trung đi sâu và chuyên sâu một mảng , nó cũng là mảnh ghép còn lại cho những người khác

Tình yêu thương và sự giúp đỡ nhau trong hệ thống BICOS

Bích Lê người đạo tạo về kiến thức nghề cho chị em trong BICOS

LIÊN HỆ GIA NHẬP HỆ THỐNG ĐẠI LÝ

  • Liên hệ Bích Lê : 0359912779
  • Liên Hệ Mr Nguyễn Chí Công : 0919620990
  • Liên hệ tất cả các đại lý chi nhánh đang kính doanh sản phẩm BICOS tại Việt Nam